Sosyal Medya

Naturopati Tedavisi

Naturopati Tedavisi

Naturopati İyileşmenin vücutta var olan iyileştirici kuvvetlerin etkisine bağlı olduğu prensibine dayanan bir tedavi metodudur.

İyileşmenin vücutta var olan iyileştirici kuvvetlerin etkisine bağlı olduğu prensibine dayanan bir tedavi metodudur.

Vis Medicatrix, natural (Tabiatın iyileştirici gücü) anlayışı çok eskidir. Tabiatın iyileştirici gücü, bu gücün önemini ilk fark eden Hippocrates devrine M.Ö. 400’e kadar dayanır. Ona göre sağlık vücudun bozulan fonksiyon dengesini düzeltmek için gösterdiği gayretten doğuyordu. Zaman sürecinde tabiatın iyileştirici gücü doktrini The Doctrini of the Healing power of nature throught the Course of time 1943 kitabının yazarı Dr. Max Neuberger’in söylediği gibi hastalıktan kurtulma tabiatın çabasıyla ya sadece iyileştirici güçleriyle ya da tıbbi yardım desteklenerek oluyordu.

Paracelsus’a göre biri mucizevi bir şekilde, diğeri de ilaçlar yardımıyla tedavi edebilen iki tür doktor vardır. Onu izleyen yüzyıllarda tabiatın iyileştirici gücüne dayalı teoriler çoğaldı. Anton Mesmer, ona hayvani manyetizma kreozotu bulan ünlü kimyager Karl von Reichenbach ise odik güç ya da odyle adını verdi. Ayrıca Reichenbach, iyileştirici kuvvetin bizim anladığımız kimya, elektrik veya manyetik kuvvetlerden farklı olduğunu açıkladı.

Hayatın gizeminin yazarı Lakhowsky şöyle diyor: "Her canlıda bulunan organik canlı ünitesi, yüksek frekansta ışın yapıp emebilen elektromanyetik rezonatörden başka bir şey değildir." Bilimdeki bütün ilerlemelerimize rağmen ne yazık ki ipucu niteliğindeki birkaç buluştan başka bu iyileştirici kuvvetin mahiyeti hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bu buluşlardan en önemlisini bir Rus mühendisi olan Semyon Kirlian ve karısı Valentina 1950’lerde gerçekleştirdiler.

Eşyaları aydınlatmak için yüksek frekansta alternatif akım kullandılar ve onların resimlerini çektiler. Eğer eşya iyi iletkense, metaller gibi resim sadece yüzeyi gösteriyordu. Bu yüksek frekanslı resimlerle ölü ve canlı varlıkları ayırt edebildiklerini de farkettiler. Canlılar bazı değişiklikler gösterirken cansızlar sabit kalıyordu. Oldukça değişken renk yapılarında varlıkların hayat aktiviteleri de anlaşılıyordu.

Yüksek frekanslı fotoğraflar Sovyetler Birliği’nde yıllardır uygulanmakta olup Batı’da birkaç kişi dışında ciddi olarak ilgi görmemiştir. New York’ta Profesör Douglas Dean, Washington Üniversitesi'nde Profesör Philips ile Brezilya, Avusturya ve Almanya’da diğer bilim adamları fotoğrafları çektiler. Kirlian fotoğrafları kullanılarak özellikle birini iyileştirmeye konsantre olmuş kişilerin parmaklarından yayılan enerjiyi görmek mümkündür.

 Normalde parmaklardan mavi veya beyaz ışınlar yayılır. Fakat kişi sinirlendiğinde veya heyacanlandığında bu ışınlar kırmızı ve lekeli hale dönüşür. Bugün Sovyetler'de Kirlian fotoğrafçılığı başka metotlarla teşhis edilemeyen hastalıkların teşhisinde kullanılıyor.

Birçok hastalığın kişi şikayet etmeye başlamadan varolan bir klinik öncesi devresi olduğunu öne sürüyorlar. İşte bu belirtilerin ortaya çıkmadığı devrede, fotoğraf çekerek hastalığın önceden belirlenebileceğini savunuyorlar.

Kirlian fotoğrafçılığının gösterdiği en heyecan verici hadise fantom etkisidir. Bir kısmı kesilmiş bir yaprağın yüksek frekansla çekilmiş fotoğrafında -kesilen kısmı da dahil- yaprak bütünüyle görülüyor. Bu durum, bacağı kesilmiş birine bakan psişik bir kimsenin sanki bacak yerindeymiş gibi görmesine benzediği için de çok önemlidir. Kirlian fantomlarındaki ilgi çekici terslik, yaprağın parçasının veya bacağın kesildikten sonra arkalarındaki elektromanyetik alan bırakmamaları gerçeğidir. Yaydıkları enerjinin eşyaların kendilerinden daha önemli olması gerekir.

Bu alandaki ilginç çalışmalar yaygın şüphecilik yüzünden yavaş ilerlemektedir. Yine de canlı varlıkların etrafında kavrayamadığımız, ölçemediğimiz ve açıklayamadığımız kuvvetlerin var olduğunu düşünmek mantıklı bir davranış olur. Bu kuvvetlerden bazıları Natüropatlar'ın iyileştirici kuvvet adını verdikleri kavram olabilir. Fakat doğru bir cevaba ulaşmak için yüzyıllara ihtiyacımız yoktur.

Nedir

Natüropati, Batı dışında bu isimle anılmasına rağmen dünyanın pek çok yerinde yaygınca uygulanan tıbbi bir yöntemdir. Hastalığın temel nedenini bulup ortadan kaldırmaya dayanır. Bu neden, zararlı yiyecek, içecek ve nefes alınan hava gibi kimyasal, kaburgaların yanlış kaynaması, kasların zorlanması, eklemlerin oynaklıklarını kaybetmesi veya yanlış vücut hareketleri gibi mekanik veya psikolojik olabilir. Hastadaki belirtiler natüropata teşhis koymakta yardım etseler de çok önemli değildirler.

Belirtileri ortadan kaldırmaktan ziyade hastayı tedavi etmeye çalışır. Natüropatlar, akut hastalıkların iyileştirici güçlerin vücudu normal duruma getirebilme çabaları sonucunda ortaya çıkan durumlar olduğu temeline dayanarak çalışırlar. Belirtilerin ortaya çıkmasının belirli bir gerekçesi olduğuna inandıkları için onları bastırmayı istemezler.

Öncü bir Natüropat, "Duvara vurduğu için başı ağrıyan bir kimseye aspirin vermek yerine başını duvara vurması engellenmelidir." diyerek görüşlerini örneklendiriyor. Oysa modern tıp başını neden vurduğunu araştırıp onu engellemek yerine hastaya aspirin vererek belirtiyi ortadan kaldırmaya çalışır.

Aslında ilaç vermek hastanın yaşam biçimindeki yanlışlıklarını ortaya çıkarmaktan daha kolaydır. Açıkça söylemeliyim ki, eğer bir ülkenin sağlığını Natüropata dayalı bir çizgiye oturtabilsek de ilaç endüstrisine ihtiyacı olacaktır. Çünkü anlık ve tembelce çözümlere talep çok fazladır.

Nasıl Uygulanır

Natüropat doktordan çok bir öğretmendir. Tıbbi bir eğitimden ziyade uzun ve teknik bir eğitimden geçerler. Bu eğitimin amacı hastanın durumunu anlamak ve hastanın şikayetlerden kurtulması ve yenilerinin ortaya çıkmasının engellenmesi için öğütler vermektir.

Bir Natüropata muayene olmak, doktora muayene olmaya benzer fakat hastanın anlattıkları Natüropatı daha çok ilgilendirdiği için olayın hikayesini anlaması daha uzun sürer. Hastanın anlattıkları doktorun yaptıklarından daha dikkatli ve detaylı olarak değerlendirilir.

Natüropatlar da teşhis koyabilmek için kan testleri ve röntgen filmleri isterler. Fakat bu her zaman gerekli değildir. İlave olarak Natüropatlar, başka yollarla teşhis edilemeyen davranış ve yapı bozukluklarının nedenlerini tanımlama da kullandıkları Osteopatik teşhisten de faydalanırlar. Değişen yapı ve davranış, gittikçe vücut içi bozuklukların nedeni olarak görülmeye başladığı için Natüropat'ın bu yolla ortaya çıkmış tedavi edilebilir bozukluklar olup olmadığını araştırması da akla yatkındır.

Natüropati ve Osteopati'nin bu birleşiminden iyi sonuçlar aldığı için, birçok Natüropat davranışı değerlendirir. Hassas noktaları arar (Özellikle omurilik dokusunda), kas gerilimlerini araştırır ve nihayet omurgada bir kilitlenme veya sıkışma olup olmadığına bakar. Bunlardan herhangi birindeki bozukluk, meslekten olmayan birinin hemen fark edemeyeceği biçimde vücudun bazı yerlerinde masajlarla giderilebilecek ağrılara sebep olur.

Kaynak: http://www.hekimzade.com/naturopati.shtm