Sosyal Medya

Kraniosakral Terapi

Kraniosakral Terapi

Kraniosakral Terapi, terapistin vücuttaki kranial ritmini kontrol ederek kuyruk sokumundan kafatasına kadar olanbölgenin belirli noktalarına hafif basınç uyguladığı bir yöntemdir.

20. yüzyılın başında ilk olarak Amerikalı osteopat Dr.William Sutherland tarafından keşfedilen Kraniosakral Terapi (CST), 1980yılından beri osteopat ve araştırmacı olarak çalışan Dr. John Upledgertarafından geliştirilmiş ve bugünkü durumuna gelmiştir. Dünya çapında butekniği kullanan 40,000 kadar uygulayıcı uzman bulunmaktadır.

Kraniosakral Terapinasıl Bir Tedavi Yöntemidir

CST, son derece nazikçe ve yumuşak bir şekilde uygulananfakat aynı zamanda son derece güçlü bir şifa yöntemidir. Basit ağrı veacılardan, inatçı kronik sağlık sorunlarına kadar pek çok alanda yardımcıolabilecek bir yöntemdir.

 Kraniosakral Terapi, terapistin vücuttaki"kranial ritmi”ni kontrol ederek kuyruk sokumundan kafatasına kadar olanbölgenin belirli noktalarına hafif basınç uyguladığı bir yöntemdir.Kraniosakral Terapi, vücut içi sıvısının hareketliliğine ve dengelenmesine, merkezisinir sistemindeki negatif etkilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. CST,vücut kasları ve yumuşak dokunun rahatlaması, kemiklerdeki hareketliliğinsağlanması ile vücudun kendi kendini iyileştirmesi durumunun öne çıkmasınısağlar.

Ayrıntıları ile CST

Bir yaralanma veya bir rahatsızlık sonucu bunların etkileriyıllar boyu biriktirilebilmekte ve bu etkiler vücut dokusuna hapsedilerek dahaderin hastalıkları yaratabilmektedir.

CST, rahatsızlıkların hem fiziksel, hemde psikolojik olarak derinlerde saklı nedenlerini etkileyen ve serbestbırakılmasın sağlamayı amaçlayan derin ve çok yönlü bir şifa yöntemidir. CST,hayatımızdaki kısıtlama ve direnç modellerini vücudun çok temel bir seviyesindedönüşüme uğratarak, hastalığı ortadan kaldırmayı ve sağlığı tekrar ortayaçıkartmayı amaçlar.

CST aracılığı ile, terapi uygulanan kişi, kendisi ilebütünleşir, stresten ve ağrıdan uzaklaşır, vücut dengesi sağlanır, bağışıklıksistemi güçlenir, akıl, vücut ve ruh birlikteliği sağlanır. Hastayı etkileyen hernegatif durum, vücudundaki bu ritmik hareketi de etkiler ve Kraniosakralharekette asimetri veya sınırlama oluşturur.

CST terapisti, hastanınKraniosakral sisteminde tespit ettiği dirençlerle tanıda bulunur ve budirençlere uygun bir şekilde karşılık vererek, algılanan hareketlerdekiblokajların, kısıtlamaların vücudun derinliklerinde kendilerini serbestbırakmalarına izin vererek Kraniosakral kısıtlamaların serbest kalmasınısağlayabilir, böylece vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını devreye sokabilir.

Hareket hayat demektir ve hareket olmadan hayat olmaz.Kalbin atışını, kanın pompalanmasını ve sindirim sisteminin hareketlerinidüşünün. Bunların hareketi olmadan vücut varlığını sürdüremez. Ve vücudun entemelinde beyin ve omurilik mevcuttur ve bunlar kemiklerle korunmaktadır.Etraflarında ise özel bir sıvı olan cerebrospinal sıvı (CSF) vardır.

 CSF tümvucudu dolaşır ve bu sıvının hareketi okyanusların hareketine benzer ve"gelgit" şeklinde adlandırılır. Vücudun temelindeki bu derin hareketdokularda ve organlarda yerini bulur, öyle ki ideal bir vücutta, vücudun tümparçalarında senkronize ve armonik bir ritm vardır. Doğal olarak ideal vücutyoktur.

 Vücutlarımız, fiziksel ve duygusal stresle, hayatın çeşitlizorluklarıyla karşılaştıkça büzüşür (contract) ve bu büzüşme"gelgit"in akışını engeller ve bozar. Bu durum aynen şunun gibidir:Gelen "gelgit" kayalıklı bir sahile gelir ve kayayı görünce bir yolbulmak zorundadır. Vücudun tam donanımlı olduğu durumlarda bu blokaj geçicidirama eğer stresler çok sık tekrarlanıyorsa veya şok çok büyükse, blokaj gitgidebüyür ve sonunda rahatsızlıklara ve acılara yol açar.

Hayatımız boyunca pek çokdeğişik blokaj biriktirir ve yayarız. Bazan vücudumuzun kendi iyileştirmeyöntemlerini kullanmayı başarırız, bazan da yardıma ihtiyaç duyarız. CSTterapistinin hafif dokunuşları vücut sıvıların akışlarında bu blokajları tespitetmesine ve bu bilgiyi vücuda geri yansıtmasına, böylelikle de vücuttaarmoninin tekrar oluşturulması için gerekli kaynakların biraraya getirilmesineyardımcı olur.

CST terapisti, vücudun Kraniosakral hareketindekirahatsızlıkları/bozuklukları tespit ederek problem alanlarını ve travmalarıortaya çıkartır. Bunu takiben de bu problem ve travmaların serbest bırakılmasınısağlamaya çalışır. Böylece iyileşme başlar. Kraniosakral hareketin akıcıolması, vücutta sağlıklı bir işlemenin göstergesidir. Bu hareketin kısıtlanmışolması ise, sağlıkta kayıp ve o bölgede canlılıkda azalma anlamına gelir ki, buda hastalığa veya rahatsızlığa yol açar.

Kraniosakral terapistinin rolü,kısıtlanmış hareket alanlarını tespit etmek ve vücudun tüm bu kısıtlamalarıserbest bırakmasını ve böylece akıcı bir Kraniosakral hareketi sağlamaktır. Buda, mevcut hastalığın/rahatsızlığın giderilmesi ve sağlığın tekrarkazanılmasına yol açar. Kraniosakral sistemi yakın geçmişte, uzak geçmişteyaşanmış, fiziksel veya psiko-duygusal olmak üzere tüm hayat deneyimlerimiziyansıtır.

CST terapistinin hastanın Kraniosakral sistemi ile çalışması,sistemin doğal olarak tekrar organize olma dürtüsünü harekete geçirir ve bubiriktirilmiş acı, gerginlikler ve rahatsızlıkları serbest bırakır ve hastanıntüm varlığını optimum seviyesinde işleyebileceği daha dengeli ve düzenli birduruma getirir.

CST terapistinin gerçek anlamda hastaya bir şey yaptığıdüşünülmemelidir. Terapi süreci, terapistin hastanın vücudunun kendicanlılığını ve şifa kaynağını bulmaya yardımcı olması olarak tanımlanabilir.

CST Nasıl Uygulanır

CST sessiz (bazan çok yumuşak bir müzik eşliğinde) huzurlubir ortamda, hastanın bir yatağa giyinik olarak sırtüstü uzanması ileuygulanır. Bir CST seansı 40 ile 60 dakika arası sürer ve terapi seansındaçoğunlukla fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak son derece derin bir gevşemeve buna eşlik eden bir hafiflik ve rahatlık duygusu deneyimlenir.

Kraniosakralsistem, merkezi sinir sistemi, serebrospinal sıvı, bunu tutan ince zar,kafatası ve kuyruk sokumu (sacrum) kemiklerinden oluşur. Bu sistemde derin veritmik bir nabız atışına benzer bir atış vardır.

 Buna "Yaşam Nefesi"denir. Kraniosakral sistemdeki Cranial ritm, insan vücudundaki en temel, enderindeki ritmdir. Vücudun fiziksel olarak 3 ritmi vardır: Kalp atışı ritmi,nefes alış veriş ritmi ve Cranial ritm.

 Doğarken ilk başlayan ritm ve ölürkenson duran ritm Cranial ritmdir. Cranial ritm tüm fiziksel vücudun ritminikoordine eder. Yani, fiziksel vücut bir travmadan veya bir yaralanmadan dolayıacı çekerse, bu olay bir şekilde Cranial ritmi etkiler veya engeller.Kraniosakral sistemi varlığımızın her bir parçasını içerir, çünkü varlığımızınher bir parçasını etkiler ve her bir vücut parçasından da etkilenir. CST,terapistin hem tanı, hem de terapi için ellerini son derece nazik ve yumuşakbir şekilde hasta üzerinde uygulaması şeklinde yapılır.

Tedavi boyunca bu nazikve yumuşak el hareketleri, ayaklar, dizler, karın, göğüs kafesi, baş gibi temelbölgelerde uygulanır. CST uygulayan kişi, bu hafif dokunuşlarla, hastanınKraniosakral sistemi ile iletişime geçer ve vücudun temel yapı taşlarından kaynaklanan, vücut ritminde güçlükle algılanabilecek hareketleri tespit eder.Bu hareketler vücudun tüm dokularında ifade bulan Kraniosakral hareketlerin,yani Kranial ritmin bir yansımasıdır.

Terapi sırasında hasta genelliklekendisini çok gevşemiş hisseder. Vücudun yapısı ve dokuları serbest kaldıkça,zaman zaman hafif bir ürperti, ısı, karında gurultu gibi hafif fiziksel etkilerhissedilebilir. Zaman zaman duygusal tepkiler de görülebilir. Mutluluk anıları,üzüntülü anılar hatırlanabilir ve bunlar iyileşmenin olduğunu gösteren değerlibelirtilerdir. Birkaç tedavi seansı sonucunda vücut kendi şifa yeteneğini gerikazandıkça, verilen yanıtlar da daha hızlı olacaktır.

CST Ne Kadar Uygulanmalı

Seans sayısı tamamen hastanın içinde bulunduğu durum ileilgilidir ve ilk seans sonunda genel resim ortaya çıkar. Sağlanan faydanınkalıcı olması için minimum 4 seans tavsiye edilir. Kronik, güçsüzleştiricihastalıklarda veya ciddi yaralanmalarda, daha uzun süreler çalışmak gerekir.

CST’nin etkili olduğu rahatsızlıklar:

 • Stres, Depresyon, duygusal sorunlar
 • Somatik Rahatsızlıklar
 • Spordan kaynaklanan sorunlar
 • Ses ve Opera sanatçılarının boyun ve ağız içi kaslarınınrahatlatılması
 • Konuşma sorunu olanların ağız bölgesi stresi
 • TMJ (Çene kilitlenmesi ağrısı, diş kilitlenmesi)
 • Migren, baş ağrıları
 • Kronik yorgunluk
 • Vücut hareket ve dengesi ile ilgili sorunlar
 • Merkezi sinir sistemi sorunları
 • Boyun ve bel ağrıları
 • Öğrenim bozuklukları—hiperaktivite
 • Bebeklerde uykusuzluk
 • Ortopedik bozukluklar ve diğer ağrılar

CST, en güvenli holistik tedavi yöntemlerinden birisidir.Tamamen vücudun dinlenmesi ve kendi kendini iyileştirmesinin sağlanmasıprensibine dayalıdır.

Kaynak: http://www.hekimzade.com/kraniosakral-terapi.shtm