Sosyal Medya

Hipertermi

Hipertermi

Hipertermi hafif veya şiddetli şekillerde kendini gösterebilir.Genellikle çevresel faktörler sonucu oluşur.

Vücut sıcaklığının 41 °C veya daha yüksek bir değere yükseldiğinde ortaya çıkan ve termoregülatör mekanizmaların bozulmasına, sıcak çarpmasına yol açabilen bir durumdur. Hipertermi hafif veya şiddetli şekillerde kendini gösterebilir. Genellikle çevresel faktörler sonucu oluşur; direk olarak güneş ışınlarına maruz kalma ve ortam sıcaklığının yüksek seviyelere ulaşması gibi.

Hipertemik durumları üç ana şekilde toplayabiliriz:

Isı krampları,

Sıcak halsizliği ve

Sıcak çarpması.

Her ne kadar ısı krampları ve sıcak halsizliğini hipertermik durumlar olarak saysak da, hipertermi terim olarak sıcak çarpması için daha çok kullanılmaktadır.

Isı krampları yoğun fiziksel aktivite (egzersiz vb.) sonucunda oluşur. Nedeni yoğun fiziksel aktivite ve bunun tetiklediği yüksek terleme oranı ile kaybedilmiş olan tuzun geri yerine konamamasıdır. Sıcak halsizliği ise yoğun sıcağa maruz kalındığında oluşan, baş dönmesi, bulantı ve tansiyon düşmesi gibi belirtiler gösteren durumdur.

Kaynak: http://www.hekimzade.com/hipertermi.shtm