Sosyal Medya

Geleneksel Kore Tıbbı

Geleneksel Kore Tıbbı

Geleneksel Kore Tıbbında bitkilerle gyeonghyeol noktalarına (akupunktur noktaları - kyungrak meridyenler) tıbbi dozaj doğrudan iğneler yardımıyla verilir.

Yakchim 약침

Yakchim, pekçok geleneksel Kore Tıp tedavi yöntemlerinden biridir. Pharmacupuncture'da denilir. Herb-akupunktur - Korece bitkilerle yapılar akupunktur tıbbı, anlamına gelmektedir.

Tanımı

Geleneksel Kore Tıbbında bitkilerle gyeonghyeol noktalarına (akupunktur noktaları - kyungrak meridyenler) tıbbi dozaj doğrudan iğneler yardımıyla verilir.

Tarihi

Yakchim (藥鍼) Aşılama, Suchim (水针), Yakchimyobeop (bir tür Yackhim tedavi yöntemi) Hyeolwi (穴位) iğne tedavisidir. Burada önemli olan yararlı bitkileri ayıklayıp doğru noktalara akupunktur uygulamaktır.

Aynı zamanda akupunktur içi iğne tedavisi, insan vücudunu dışarıdan uyaran bir tedavi yöntemidir. Uygulanan noktalar aracılığı ile iç organlar uyarılır bunun bir ilaç tedavisi olduğu söylenebilir. Aynı anda iki tedavi birden uygulanıp etkinliğin arttırılması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Batıda farmakodinamik anlamda, vücuda doğrudan tıbbi maddelerin enjekte edilmesi uzun bir endişe kaynağı olmuştur. Dokuların iyileştirilmesi ya da kanda hastalığın durumu hastaların sabrını sınamıştır.

Bu sistem Güney Korede Nam Sang Chun(南相千) tarafından geliştirilmiştir. 1956 yılında akupunktur için özel bir bağışıklık geliştirilmiş ve bu sistem güçlendirilmiş 1963 yılından bu yana da bu sistem inclenmekte ve bitkisel ilaçlar şırınga kullanılarak devam etmektedir. İlaç olarak hwanggi, sanjoin, ginseng ve nokyong (geyik boynuzu) kullanılmaktadır.

Gyeonghyeol (akupunktur noktaları bir iğne yardımıyla uyarılır) belirli şifalı otların ekjeksiyon yöntemi ile uygulanması sonucunda etkisini arttırmayı başardı. Bu sistem Güney Kore'de araştırılmaktadır yine Çin ve Japonya başta olmak üzere diğer ülkelerde de yaygındır. 26 Ağustos 1990'da Güney Kore Geleneksel Tıp Enstitüsü oluşturulmuştur ve yakchim konusunda kariyer imkanı sağlanmıştır.

YakChim(藥鍼) etkileri Kyonglak sistemi ile en üst düzeye çıkmıştır. Günümüzde Yakchim dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Enjeksiyon şekli Kije ve Yunje olarak ayrılabilir.

Kije ilacın doğrudan Kyonglak'a (vücuttaki hassas noktalar) enjekte edilmesiyle olur, ve Yunje'de Ki'den elde edilen bir ilaçtır.

Kaynak: http://www.hekimzade.com/geleneksel-kore-tibbi.shtm