Sosyal Medya

Huna

Huna

Huna iyileşme ve ruhsal gelişim için zihin gücünün kullanılabileceğini iddia eden ezoterik bir Polinezya teorisidir.

Huna iyileşme ve ruhsal gelişim için zihin gücünün kullanılabileceğini iddia eden ezoterik bir Polinezya teorisidir. 1920 yılında hunayı tekrar keşfeden Max Freedom Long, hunayı din, psikoloji ve psişik içerdiği için dini bir psikoloji sistemi olarak tanımladı. Huna ile ilişkilendirilen belirli öğretiler ve gelenekler adadan adaya değişir. Bununla birlikte herkes, insandaki üç ruh veya zihin kavramına inanmaktadır.

Huna’ya göre tam bir insan üç ayrı zihnin ikisinden oluşur. Bunlar bilinç seviyesinin altında olan "düşük benlik” ve bilinçli olan "orta benlik”tir. Orta benlik diğer insanların kişilik olarak algıladığı şeydir. Üçüncü ruh veya zihin olan yüksek benlik vücudun dışındadır. Her bir birey fiziksel vücutlarının bir kopyası olan şeffaf bir gölgeye sahiptir. Bu gölgeye aka adı verilir. Aka üç benliği birbirine bağlayan bir modeldir.

Bu model, bireyin diğer kişi veya objeler ile bağlantı kurabilmesi için yapışkan ve uzayan bir niteliğe sahiptir.   Kişi bir şeye dokunduğunda, baktığında veya hatta bir şey düşündüğünde akadan gelen bir ip veya kordon bu şeye dolanır ve kişi ile diğer kişi veya şey arasında bir enerji kanalı kurar. Hastalıklar bilinç ile aka modeli arasında bir bozukluk olduğunda ortaya çıkar.

Üçüncü zihin veya benlik olan yüksek benlik Tanrı değildir; kişinin Tanrı ile arasındaki ilahi bağdır. İdeal olarak, insandaki bu üç benlik veya zihin birbirleri ile devamlı bağlantı içinde olmalıdır. Düşük benlik, orta benlik ile yüksek benlik arasındaki iletişim bağıdır; benliklerden doğrudan bilgi alır ve duyguların var olduğu yerdir.

Düşük benlik kısıtlı gerekçelendirme yetisine sahiptir ve programlama yanlış veya olumsuzsa, olaylara daha önceki programlar temelinde tepki gösterir. Korku, öfke veya olumsuz programlamanın düşük benlikte neden olduğu tıkanmalar yüksek benlik ile olan iletişimi böler.

Kahunanın işlevi bu tıkanmaları açmaktır. Kahunalar kişi, obje, yer ve durumlar arasındaki uyumu sağlamak amacıyla telepati, ritüel, masaj, vücut ovma, bitkiler; sınırlı inanışlar ve korkuları zihinden temizlemek için hayal, kalana hulaadı verilen meditasyon hareketleri ve birçok diğer kişisel gelişim teknikleri gibi farklı teknikleri kullanırlar.

Kişisel gelişim tekniklerine, ilişkileri dengelemek için danışma ve meditasyon anlamına gelen Ho’oponopono örnek verilebilir.

Üç zihin veya benlik mana adı verilen ince bir enerji formunu alır. Mana aka’da saklanır. Düşük benlik, gıdalardan enerji alır ve manaya veya temel yaşam enerjisine dönüşür. Mananın iyileştirici kanalı olarak hizmet eden kahunalar, kişinin manasını arttırmak için nefes alıp verme tekniklerini kullanır. Temel nefes alma teknikleri derin nefes almayı, bu nefesi tutmayı ve manayı vücutta iyileşmeye ihtiyacı olan bölgelere, ellere veya kristal veya tılsım gibi bir maddeye iletmeyi içerir.

Kişinin manası doğru yaşam ile de arttırılabilir. Huna olumlu yaşamanın, düşünmenin ve diğerlerine zarar vermemenin önemini vurgular.

Huna pratisyenleri aynı zamanda yaşama şekillerinin herkese açık olduğunu ve herkes tarafından uygulanabileceğini belirtirler. Tüm insanlar hunayı uygulamak ve faydalarından yararlanmak için gerekli temel kapasiteye sahiptir yani huna olağandışı psişik güçlere sahip olmayı veya ufak bir "seçilmişler” grubuna dahil olmayı gerektirmez.  

Kaynak: http://www.hekimzade.com/huna.shtm