Sosyal Medya

Geleneksel Tıp

Geleneksel Tıp

Geleneksel Tıp terimi modern tıp döneminden önce farklı toplumlarda yüzlerce yıl öncesinde geliştirilmiş tıbbi sistemlere işaret etmekte kullanılır. 

Geleneksel Tıp terimi modern tıp döneminden önce farklı toplumlarda yüzlerce yıl öncesinde geliştirilmiş tıbbi sistemlere işaret etmekte kullanılır. Geleneksel tıp sistemleri bitkisel tıp, Ayurveda, Unani, akapunktur, geleneksel Çin tıbbı, Muti (Güney Afrika tıbbı), gibi tıp sistemlerini içine alır.

Dünya Sağlık Örgütü geleneksel tıbbı; hastalıkları teşhis ve tedavi veya sağlığı korumaya yönelik bitki, hayvan ve mineral temelli sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları, ruhsal terapiler, el kullanılarak yapılan teknikler, egzersizler bütünü olarak tanımlar.

 Dünya Sağlık Örgütü Geleneksel Tıp ile Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp arasındaki ayırımı belirtmek için TM (Traditional Medicine) ve CAM (Complementary and Alternative Medicine) kısaltmalarını kullanmaktadır.

Kaynak: http://www.hekimzade.com/geleneksel-tip.shtm